บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 45 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
 
02 685 1222